Privacyverklaring Maskerade Kledingverhuur

Maskerade Kledingverhuur, hierna te noemen “Maskerade”, gevestigd in Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Maskerade Kledingverhuur Edisonstraat 3 1704 RL Heerhugowaard +31 72 75 5005 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maskerade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (zoals Google Analytics) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een (online) bestelling te plaatsen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Analytics (de gegevens worden automatisch gemeten)

– IP adres
– Geslacht
– Locatiegegevens
– Leeftijd (schatting)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website zoals paginabezoek (anoniem)
– Internetbrowser en apparaat type

Bestelformulier (bij een bestelling vul je dit zelf in, en ga je akkoord met onze voorwaarden)

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Reactieformulier

– Naam
– Emailadres
– Telefoonnummer

Deze gegevens kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden.

Leeftijdsgebonden persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@maskeradekleding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maskerade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Maskerade analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website en onze service te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maskerade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maskerade) tussen zit.

Maskerade gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Google Analytics: om onze website te kunnen verbeteren
Google Adwords
Gmail: om e-mails te beantwoorden.
Woo Commerce: om bestellingen via de website mogelijk te maken
Snelstart: Boekhoudprogramma inclusief het versturen van facturen.
Facebook. We maken gebruik van een facebookpixel om het bereik van facebookadvertenties te kunnen meten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maskerade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, volgens de wetgeving beschreven op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor historische of statistische doeleinden kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens ten hoogste bewaren volgens de volgende termijn.
Persoonsgegevens bestelformulier en reactieformulier (zie boven): 36 maanden
Informatie google analytics: 540 dagen.
Gmail (emails): 36 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maskerade verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maskerade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze websitebouwer, en onze host bewaren volgens schriftelijke overeenkomst bovenstaande gegevens niet langer dan 1 jaar.

We maken gebruik van een facebookpixel om het bereik van facebookadvertenties te kunnen meten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maskerade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Maskerade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maskerade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@maskeradekleding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Na afloop verwijderen wij deze paspoortkopie meteen. Maskerade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maskerade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@maskeradekleding.nl. Maskerade heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Onze computers zijn voorzien van virusscanner en firewall, altijd zo snel mogelijk voorzien van de laatste, en altijd ten minste de voorlaatste update. Dit geldt ook voor de gebruikte besturingssoftware en browsers. De computers zijn voorzien van screensavers met een wachtwoord. Onze website en email-programma en overige software waarop extern kan worden ingelogd maakt gebruik van een 2-step-verificatie.

Papieren huurovereenkomsten worden vernietigd volgens het wettelijk protocol.